carti

 

      În atenţia utilizatorilor Bibliotecii Universităţii Valahia din Târgovişte,

 

             Biblioteca este deschisa publicului, atât pentru utilizatorii interni, cât şi pentru cei externi, accesul făcându-se cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară. De asemenea, puteţi accesa serviciile on-line ale bibliotecii prin: consultarea catalogului on-line, acces la bazele de date ştiinţifice AnelisPlus  (tabul Profil institutional), bibliografii la cerere (se poate scana bibliografia obligatorie pentru studenţii din anii terminali, precum şi bibliografia pentru examenul de licenţă), scanare de documente (prin solicitare la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

    

       NOU!  ÎNSCRIERE ONLINE (pentru utilizatorii noi): Completaţi formularul de înscriere utilizator nou aici: REGISTER

   

     Pentru consultarea catalogului on-line, accesați Catalog on-line iar pentru alte informații This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , precum şi secţiile Bibliotecii:

* Biblioteca de Ştiinte Umaniste (Multimedia) - str. Lt. Stancu Ion, nr. 35  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Biblioteca de Ştiinte ale Educaţiei şi Teologie - str. Lt. Stancu Ion, nr. 35  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Biblioteca de Drept şi Ştiinţe Administrative - str. Aleea Sinaia, nr. 13, Corp B, Etaj 3, Sala 308  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Biblioteca de Ştiinţe Tehnice şi Arte - str. Aleea Sinaia, nr. 13, Corp A, Etaj 3, Sala 319  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 *Biblioteca de Ştiinţe Politice şi Economice - str. Aleea Sinaia, nr. 13, Corp B, Etaj 3, Sala 308  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Biblioteca de Ştiinte şi Inginerie din Alexandria - str. Turnu Măgurele, nr. 3, Alexandria

 *Secţia Periodice - str. Lt. Stancu Ion, nr. 35  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       

 

COVID-19

Ghid privind măsurile organizatorice și de funcționare a UVT în condiții de siguranță epidemiologică


          Misiune

Biblioteca Universităţii Valahia Târgovişte sprijină activităţile didactice şi de cercetare ale Universităţii Valahia Targovişte. În afara acestei responsabilităţi principale, biblioteca serveşte - în măsura în care este fezabil - comunitatea universitară in general. Biblioteca achiziţionează, organizează, conservă şi pune la dispoziţia universitarilor colecţii de materiale ştiinţifice prezentate sub diferite forme şi pe orice fel de suport.

Instituţia îşi îndeplineşte misiunea prin asigurarea accesului în scop de studiu la documentele şi informaţiile existente în cadrul Universităţii prin oferirea asistenţei şi instruirii necesare pentru localizarea şi utilizarea acestor materiale şi prin crearea facilitatilor si serviciilor adecvate pentru cercetare şi studiu.

 Scopurile Bibliotecii Universităţii Valahia din Târgovişte

Scopul fundamental al bibliotecii este acela de a sprijini cercetarea şi procesul de învăţământ în cadrul Universităţii Valahia Târgovişte. Pentru ca acest scop să fie atins nu este suficient ca biblioteca să accepte şi să adopte schimbările inevitabile, ci trebuie să reacţioneze la noile condiţii, păstrând şi caracteristicile sale tradiţionale.

Organizarea colecţiilor în sistem de acces liber la raft, cu posibilitatea de consultare directă şi realizarea unui echilibru optim între documentele tradiţionale şi cele care sunt rezultatul noilor tehnologii ilustrează unele dintre aspectele care trebuie avute în vedere în viitor. De asemenea, îmbunătăţirea serviciilor pentru utilizatori (studenţi şi cadre didactice) şi asigurarea unor spaţii mai comode şi plăcute pentru consultarea materialelor ilustrează adaptarea la noile cerinţe impuse de societatea informaţională.

Problema principală cu care se confruntă Biblioteca Universităţii în prezent este necesitatea de a elabora o strategie de dezvoltare care să asigure menţinerea unor aspecte tradiţionale, dar în acelaşi timp să permită crearea unei organizaţii receptive la schimbare. În concluzie, scopurile Bibliotecii vor fi:

· Asigurarea unei colecţii de materiale de referinţă adecvate susţinerii programelor de învăţământ şi de cercetare.

· Crearea şi menţinerea unor facilităţi corespunzătoatre oferite de bibliotecă.

· Asigurarea accesului la colecţiile bibliotecii şi la serviciile sale de referinţă sau la alte servicii destinate cadrelor didactice, studenţilor şi personalului universităţii.

· Să-şi dezvolte schema de personal şi sistemele corespunzătoare de lucru pentru selectarea, analiza, aranjarea, depozitarea şi conservarea colecţiilor, ca şi pentru accesul utilizatorilor la acestea.

· Să asigure condiţiile corespunzătoare din punct de vedere fizic propice studiului şi cercetării, ca şi conservării materialelor aflate în grija bibliotecii.

· Să asigure o folosire responsabilă a resurselor şi fondurilor financiare ale bibliotecii, indiferent de provenienţă, printr-o administrare eficientă şi o dotare adecvată cu personal şi să garanteze un nivel corespunzător al acestora pentru a putea asigura îndeplinirea obiectivelor stabilite.

         Pentru realizarea acestor scopuri, obiectivul Bibliotecii este să selecteze, să califice corespunzător şi să asigure continua disponibilitate a personalului de specialitate, necesar pentru structurarea colecţiei şi prestarea serviciilor.       


      


            Legislaţie

Prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului UE (GDPR valabil din 25 mai 2018)

Legea bibliotecilor nr. 334 din 31.05.2002

Ordinul nr. 4626 din 21.07.2005, privind metodologia de recuperare a documentelor pierdute, distruse sau deteriorate

Ordinul nr. 5286 din 12.11.2004, privind regulamentul pentru împrumut interbibliotecar

Codul deontologic al bibliotecarului din România

Regulament de organizare si functionare a Bibliotecii Universitatii Valahia din Targoviste